Beltech BV

04-2007 t/m 05-2007

BeltechBeltech BV is specialist op het gebied van machine vision voor industriële toepassingen; Bij het bedrijf was behoefte aan een specifiek CRM-Tool (Customer Relationship Management) voor het beheren van klantgegevens en interacties van klanten.

 Periode: apr. & mei 2007

 Taken: Interviews met klant (operationeel manager en systeembeheerder) betreft probleemomschrijving huidige werkwijze en advies omtrent automatiseringsbehoeften: kosten&baten analyse, veranderingsmanagement; Opstellen projectbeschrijving (Offerte, programma van eisen en Plan van Aanpak); Ontwerp, bouw en test van de applicatie; Tussentijds terugkoppeling met opdrachtgever en eventuele bijsturing van het project; Implementatie van het pakket bij de klant inclusief het geven van instructie. Het systeem is modulair opgezet, zodat toekomstige wensen sneller zijn te implementeren.

 Relatie: Beltech BV Eindhoven; http://www.beltech.nl

 Tools: Delphi 2005 / Access 2003

 Status: Project is open, in afwachting op eventuele nieuwe aanvragen.